Güneş Özel Eğitim & Rehabilitasyon Merkezi

Bu program ile zihinsel yetersizliği olan bireylerin;