Güneş Özel Eğitim & Rehabilitasyon Merkezi

Bu program ile dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin;