Güneş Özel Eğitim & Rehabilitasyon Merkezi

DİS-Test Nedir?

Dis-Test okul dönemi öğrencilerin (7-14) öğrenme güçlüğü ve alt alanlarında (Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli ) performanslarını, yaş ve seviyelerine uygun olarak değerlendiren testtir.

Okul dönemi (7-14 ) yaş arası öğrenci gruplarının;

  • Patern
  • Bellek
  • Okuma
  • Yazma
  • Matematik, alanlarındaki (tüm yaş ve sınıf seviyelerine özgü) eğitsel performanslarının belirlenmesini sağlar.

Öğrenci yaş ve sınıf seviyelerine uygun olarak hazırlanmış olan Dis-T; Öğrencilerin mevcut yaş ve sınıf seviyelerinde hangi seviyede olduklarını belirler.

Dis-T Öğrencilerin yaş ve sınıf seviyesinin üstünde veya altında performanslarının belirlenebilmesine fırsat tanır.

Dis-T direkt öğrencilerle uygulanarak sonuç alınmasına olanak tanır.

Dis-T değerlendirme süreci 1 seansta tamamlanır.

Dis-T; öğrencilerin eğitsel planlamalarının nasıl belirlenmesi hangi sıranın izlenmesi gerektiğinin cevabını verir.

Dis-T öğrenciler için öncül amaçların belirlenmesinde uygulayıcılara rehberlik eder.

Dis-T öğrencilerin öğrenme güçlüğü alt alanlarında baskın olan güçlüğün/güçlüklerin belirlenmesini sağlar.

Dis-T vaka örnekleri ve örnek eğitim planları ile uygulayıcılara seans planlamasında rehberlik eder.

Dis-T Uygulayıcılar için işlevsel pratik ve uygulanabilir bir formda hazırlanmıştır.

Değerlendirme sürecinde kullanılacak olan yönerge/materyaller uygulayıcıların Dis-T sistematik bir şekilde uygulayabilmelerine fırsat tanıyacak şekilde planlanmıştır.

Dis-T Öğrencilerin gelişim süreçlerinin değerlendirilebilmesi için belirli periyotlarla tekrar değerlendirebilmesine olanak tanır.

Dis-T öğrenciler için haftalık aylık yıllık eğitim planlaması yapılabilmesi için uygulayıcılara rehberlik eder, örnek sunar.