Güneş Özel Eğitim & Rehabilitasyon Merkezi

Bu program ile bedensel yetersizliği olan bireylerin;