Güneş Özel Eğitim & Rehabilitasyon Merkezi

Bu program ile öğrenme güçlüğü olan bireylerin;

Programın Yapısı

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı, bireyin programın genel amaçlarına ulaşmalarını sağlayacak çeşitli modüller ve bu modüllere yönelik kazanımlardan oluşmaktadır. Her bir modülde bireylerde ulaşılması beklenen kazanımlar, içerik, açıklamalar ve ölçme değerlendirme bölümleri yer almaktadır. Modüller bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama ve uygulamaya imkân sağlayacak şekilde kendi içerisinde bütünlüğü olan ve birbirini işlevsel olarak tamamlayacak yapıda hazırlanmıştır. Modüllerde yer alan kazanımlar bireye kazandırılacak becerilerden oluşmaktadır. Modüller uygulayıcıya rehber olabilmesinin yanında, eğitim kurumlarının uygulayacağı eğitime de bir standart getirdiği gibi ölçme değerlendirme sürecini de kolaylaştırmaktadır.

Modüller ve Süreleri

Sırtüstü

140 Ders Saati

Yüzüstü

140 Ders Saati

Destekli Oturma

90 Ders Saati

Desteksiz Oturma

320 Ders Saati

Emekleme

120 Ders Saati

Dizüstü

120 Ders Saati

Ayakta Durma

160 Ders Saati

Destekli Yürüme

160 Ders Saati

Desteksiz Yürüme

240 Ders Saati

Merdiven İnip-Çıkma

100 Ders Saati

İleri Düzey Fonksiyonel Beceriler

100 Ders Saati

Çizim Becerileri

160 Ders Saati

Tutma ve Bırakma

160 Ders Saati

El Becerileri ve El-Göz Koordinasyonu

160 Ders Saati

Proprioseptif Sistem (Vücut Farkındalığı)

160 Ders Saati

Taktil Sistem (Dokunma)

160 Ders Saati

Görsel Algılama

160 Ders Saati