Güneş Özel Eğitim & Rehabilitasyon Merkezi

Bu program ile otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin;