Güneş Özel Eğitim & Rehabilitasyon Merkezi

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) gösteren çocukların eğitiminde etkililiği bilimsel olarak kanıtlanmış ve kanıta dayalı uygulama raporlarında yer verilen uygulamaları modüler bir yapı ile uygulanabilir hale getiren eklektik (yapılandırılmış-yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış) bir müfredattır.

DOĞALABA Otizmde Kanıta Dayalı Müdahale, özellikle erken çocukluk döneminde olan OSB tanısı almış ya OSB riski altındaki çocuklara ve bu çocuklar ile çalışan eğitimci ve uzmanlara yönelik hazırlanmış bir müfredattır.

DOĞALABA Otizmde Kanıta Dayalı Müdahale, “alıcı dil, ifade edici dil, eşleme, etkinlik çizelgeleri, etkinlikle meşguliyet, fiziksel etkinlik, taklit, oyun, ortak dikkat, özbakım, sosyal beceriler, tuvalet becerileri, yönerge, öğrenmeye hazırlık, ön akademik beceriler, davranış yönetimi” gibi başlıklarda modülleri içermektedir.

DOĞALABA Otizmde Kanıta Dayalı Müdahale müfredatında yer alan modüllerdeki davranış ve becerilerin öğretimine yönelik etkililiği kanıtlanmış “ebeveyn-merkezli uygulamalar, doğal öğretim, ayrık denemelerle öğretim, sembol pekiştirme sistemi, pekiştirme ve motivasyon sistemi, ipucu stratejileri, fırsat öğretimi, etkinlik çizelgelerinin kullanımı, davranış yönetimi, şekil verme ve replikli öğretim” gibi öğretim yöntem/strateji ve süreçler kullanılmaktadır.

DOĞALABA Otizmde Kanıta Dayalı Müdahale müfredatında yer alan modüller gelişimsel bir bakış açısıyla düzeyler şeklinde yapılandırılmıştır.

DOĞALABA Otizmde Kanıta Dayalı Müdahale, kapsamlı ve eklektik bir müdahale programıdır.

DOĞALABA Otizmde Kanıta Dayalı Müdahale, bireysel ve grup eğitimi şeklinde uygulanabilen yapılandırılmış-yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış öğretimsel süreçleri kapsamaktadır.

DOĞALABA Otizmde Kanıta Dayalı Müdahale, bireysel ve grup eğitimi şeklinde uygulanabilen "doğal-gelişimsel-davranışsal" bir müdahale programıdır.

DOĞALABA Otizmde Kanıta Dayalı Müdahale, kanıt temelli raporlarda yer alan kanıt temelli uygulamalardan oluşmaktadır.

DOĞALABA Otizmde Kanıta Dayalı Müdahale, OSB tanısı almış ve OSB riski olan çocukların gelişim alanlarını desteklemek üzere yapılandırılmıştır.

DOĞALABA Otizmde Kanıta Dayalı Müdahale, farklı düzeylerde aşamalandırılmış modüller içermektedir.

DOĞALABA modülleri, eksiksiz bir değerlendirme ve öğretim planlanması sunar. Müfredatda yer alan modüllerdeki davranış ve becerilerin değerlendirmesine yönelik değerlendirme araçları bulunmaktadır.

DOĞALABA Otizmde Kanıta Dayalı Müdahale müfredatı kurumlarda yer alan OSB gösteren çocukların bireysel özellikleri temelinde seans, yarım gün ya da tam gün BİREYSEL ya da GRUP EĞİTİMİ şeklinde uygulanabilmektedir.

DOĞALABA Otizmde Kanıta Dayalı Müdahale müfredatı OSB gösteren çocukların hizmet aldığı kurumlara KURUMSAL DANIŞMANLIK süreci ile uygulanmaktadır.

DOĞALABA Otizmde Kanıta Dayalı Müdahale müfredatının KURUMSAL DANIŞMANLIK sürecinin uygulanmasında her kurumdaki DOĞALABA Otizmde Kanıta Dayalı Müdahale müfredatı hizmetiçi eğitim sürecini başarı ile tamamlamış bir ve birden fazla SÜPERVİZÖR ve EĞİTİMCİ/UZMANLAR ile yürütülmektedir.

DOĞALABA Otizmde Kanıta Dayalı Müdahale müfredatının KURUMSAL DANIŞMANLIK sürecinde kurum SÜPERVİZÖRLERİ ve EĞİTİMCİ/UZMANLAR müfredatın uygulama süreci ve müfredatta yer alan modüllerin değerlendirilmesi ve öğretimi süreçlerinde 16 ana başlıkta hizmetiçi eğitime tabii tutulmaktadır.

DOĞALABA Otizmde Kanıta Dayalı Müdahale müfredatının KURUMSAL DANIŞMANLIK sürecinde kurum SÜPERVİZÖRLERİNE ilk 3 ay iki haftada bir ve sonrasında ayda bir olmak üzere SÜPERVİZYON verilmektedir.

DOĞALABA Otizmde Kanıta Dayalı Müdahale müfredatı OSB alanında uzun yıllardır araştırma yürüten, ders ve seminerler veren, bu alanda teorik ve uygulamalı çalışan Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN’in liderliğinde Doç. Dr. Özlem TOPER, Özel Eğitim Uzmanı Öğr.Grv. Ali KAYMAK ve Özel Eğitim Uzmanı Öğr.Grv. Gökhan İNCE tarafından oluşturulmuştur. Müfredatın uygulanma, eğitim ve süpervizyon süreci bu ekip tarafından yürütülmektedir.