Güneş Özel Eğitim & Rehabilitasyon Merkezi

Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere uygun eğitim ortamlarında; yöntem ve araç-gereçler kullanılarak uzman eğitimciler tarafından eğitim ve psikolojik destek verilmesi ve bu bireylerin toplumla bütünleşir hale gelmelerini sağlamaktır.