Güneş Özel Eğitim & Rehabilitasyon Merkezi

Kurumumuz kurulduğu yıldan günümüze Düzce Güneş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi adıyla faaliyetine devam etmektedir.

Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı ve Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programlarında 2018 yılına kadar öğrencilerine eğitim vermiştir.

Misyonumuz

Özel gereksinimi olan bireylerin, mümkün olan en erken dönemde gereksinimlerine göre, eğitim ortamlarında uygun yöntemler ve araç-gereçler kullanılarak desteklenmesini sağlamaktır.

Vizyonumuz

Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere uzman eğiticiler tarafından eğitim ve psikolojik destek verilerek toplumla bütünleşir hale gelmelerini sağlamaktır.

Değerlerimiz

“Eğitim derinlik ister” felsefemizle, çocuklarımızın hiç bir rahatsızlığına ya da engeline aldırmadan hayatın içinde olmaları için var gücümüzle mücadele etmektir.