Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı

Kişilerin, anne karnında, doğum sırasında ya da doğumdan sonra yaşadıkları birtakım sorunlar ya da hastalıklar, kişinin bedensel yeteneklerinin gelişmemesine ya da kısıtlanmasına sebep olabilmektedir. Bu kısıtlılıklar kas, iskelet ya da kemiklerle alakalı olabilmektedir. Çeşitli nedenlerle, bahsedilen bedensel yetersizliklere sahip bu kişilere bedensel engelli adı verilir. Bedensel özürleri nedeni ile sağlıklı kişilerden farklılaşan ve eğitim hizmetlerinden gereğince yararlanamayan bu bireylerde bilişsel, psiko sosyal ve duyusal gereksinimlerin yanı sıra hareket ve fonksiyonel yeteneklerin geliştirilmesi de büyük önem taşımaktadır. Bu kısımda da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri devreye girmektedir.

Programın Düzeyi

Program doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle, kaba ve/veya ince motor gelişim becerileri ve günlük yaşam aktiviteleri olumsuz etkilenmiş, bu nedenle fonksiyonel hareket yeteneği ve aktiviteleri kısıtlanmış her yaştaki bireylerin gelişimsel özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu program ile bireylerin;

Programın Yapısı

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı, bireyin programın genel amaçlarına ulaşmalarını sağlayacak çeşitli modüller ve bu modüllere yönelik kazanımlardan oluşmaktadır. Her bir modülde bireylerde ulaşılması beklenen kazanımlar, içerik, açıklamalar ve ölçme değerlendirme bölümleri yer almaktadır. Modüller bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama ve uygulamaya imkân sağlayacak şekilde kendi içerisinde bütünlüğü olan ve birbirini işlevsel olarak tamamlayacak yapıda hazırlanmıştır. Modüllerde yer alan kazanımlar bireye kazandırılacak becerilerden oluşmaktadır. Modüller uygulayıcıya rehber olabilmesinin yanında, eğitim kurumlarının uygulayacağı eğitime de bir standart getirdiği gibi ölçme değerlendirme sürecini de kolaylaştırmaktadır.

Modüller ve Süreleri